Certifikáty

Společnost HOLOMÝ s.r.o. je ryze český podnikatelský subjekt, který svým působením na trhu pomáhá hájit dobré jméno českého průmyslu.

Úspěšnost na trhu je podmíněna příznivým působením mnoha projevů společnosti a jejich produktů na potenciální zákazníky, přinášejících neustále hodnověrné důkazy o tom, že je schopna splnit jejich očekávání na vysokou funkčnost, spolehlivost, bezpečnost a dostupnost výrobků a služeb v blízké i vzdálené buoucnosti.

Souhrn těchto vlastností je náplní slova kvalita, jejíž kontinuální zvyšování je základním závazkem a vůdčí rolí vedení společnosti prostřednictvím zavedení, udržování a zlepšování systému managemntu jakosti.

Kvalita je přitom chápána nejenom jako nutnost, ale také jako povinnost vůči zákazníkům, dodavatelům i spolupracovníkům, jako cíl a prostředek dalšího rozvoje podnikání a jako nástroj seberealizace.

V rámci této filozofie je ve společnosti zaveden a udržován certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

 

cert cqs-iso9001 do r 2025 cesky

 

     

Aktualizováno Středa, 25 Květen 2022 12:06