AZD 400 B

Zvl√°Ň°tn√≠ zvukov√© v√ĹstraŇĺn√© zaŇô√≠zen√≠ AZD 400 B je sestava:

1) sir√©nov√©ho zesilovańće AZZ 400 B

2) ovl√°dac√≠ jednotky AZJ 400 Ňôady B nebo A

 

AZZ 400 B

7 t√≥nŇĮ / digit√°ln√≠ BUS Ňô√≠zen√≠ / mikrofon - PA funkce / 12 V nebo 24 V / sign√°l HORN

 • ovl√°d√°n√≠ vŇ°ech svńõtlen√Ĺch zdrojŇĮ
 • maxim√°ln√≠ v√Ĺkon aŇĺ 200 W
 • snadn√° instalace
 • mikrofonazj 400 b-m-16-0 orez
 • pŇôep√≠n√°n√≠ denn√≠ho / nońćn√≠ho reŇĺimu
 • extern√≠ zroj sign√°luazd 400
 • funkce HANDSFREE
 • funkce MANUAL
 • funkce IGN
 • sign√°l HORN pro zv√Ĺraznńõn√≠ v√Ĺstrahy
 • podsvńõtlen√≠ vŇ°ech ovl√°dac√≠ch prvkŇĮ
 • optick√° indikace aktivovan√Ĺch funkc√≠
 • kompaktn√≠ rozmńõry 122 x 180 x 68 mm
Aktualizov√°no StŇôeda, 19 Kvńõten 2021 13:07
Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
AZZ 600 A

7 t√≥nŇĮ / 12 V a 24 V / sign√°l HORN

azz 600 a

    Kompaktn√≠ konstrukce pro instalaci v omezen√Ĺch prostorech s maxim√°ln√≠m v√Ĺkonem aŇĺ 100 W. Jednoduch√° obsluha vńćetnńõ funkce HANDSFREE a MANUAL.

Sign√°l HORN pro zv√Ĺraznńõn√≠ v√Ĺstrahy.

Aktualizov√°no ńĆtvrtek, 20 Duben 2023 13:02
Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
AZD 530 A/M (M1)

3 t√≥ny + sign√°l HORN / bez mikrofonu / 12 V  nebo 24 V

 2005020251-azz 530a m1-hf

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektronick√° sir√©na urńćen√° pro z√°kazn√≠ky, hledaj√≠c√≠ kompaktn√≠ ŇôeŇ°en√≠ s minim√°ln√≠mi prostorovou n√°rońćnost√≠ a snadnou instalac√≠. Volba nńõkolika ovl√°dac√≠ch panelŇĮ d√°v√° prostor pro instalaci t√©mńõŇô kamkoli. 2 √ļrovnńõ IP kryt√≠ zaruńćuj√≠ bezprobl√©mov√Ĺ provoz i v n√°rońćn√Ĺch provozn√≠ch podm√≠nk√°ch.

Aktualizov√°no ńĆtvrtek, 17 ńĆerven 2021 13:19
Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
SW830-2

Univerzální ovládací jednotka

 

sw830-2

 • univerz√°ln√≠ pouŇĺit√≠ pro t√©meŇô libovolnou aplikaci
 • 8 silikonov√Ĺch podsv√≠cen√Ĺch tlańć√≠tek s LED indikac√≠ funkce a vymńõniteln√Ĺmi symboly
 • Ň°irok√Ĺ rozsah programovateln√Ĺch funkc√≠
 • umoŇĺŇąuje nev√Ĺkonov√© ovl√°d√°n√≠ aŇĺ 7 zaŇô√≠zen√≠
 • zajiŇ°Ň•uje automatickou maj√°kov√©ho v√Ĺstupu pŇôi aktivaci sir√©ny
 • nap√°jec√≠ napńõt√≠ 10 - 24 V
 • d√©lka kabelu 120 cm
 • rozmńõry (Ň° x v x h): 95 x 69 x 26 mm

 

Aktualizov√°no √öter√Ĺ, 20 ńĆerven 2017 11:57
Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
AZD 400 A

3 tóny / bez mikrofonu / 12 V / signál HORN

 

azz 400 a

    Kompaktn√≠ konstrukce pro instalaci v omezen√Ĺch prostorech s maxim√°ln√≠m v√Ĺkonem aŇĺ 200 W. Jednoduch√° obsluha vńćetnńõ funkce HANDSFREE a MANUAL.

Sign√°l HORN pro zv√Ĺraznńõn√≠ v√Ĺstrahy, kontrola funkce maj√°ku s automatick√Ĺm blokov√°n√≠m t√≥nu a funkce manu√°l - rychl√° aktivace a zmńõna t√≥nŇĮ.

Aktualizov√°no √öter√Ĺ, 20 ńĆerven 2017 11:14
Cel√Ĺ ńćl√°nek...
 
AZZ 600 A-LF-100

N√≠zkofrekvenńćn√≠ zesilovańć / t√≥ny odvozeny od nadŇôazen√©ho (sir√©nov√©ho) zesilovańće

azz 600 a

N√≠zkofrekveńćn√≠ zesilovańć urńćen jako doplnńõk k instalaci sir√©nov√©ho zesilovańće (napŇô. AZZ 400 B), pro reprodukci n√≠zkofrekveńćn√≠ch t√≥nŇĮ ve spolupr√°ci s reproduktorem AS100LF-11

Cel√Ĺ ńćl√°nek...