Portlab P216

 P216 - zepedu 2 small

 

Minilaboratoř PORTLAB P 216 je malé přenosné vyučovací zařízení, které by nemělo chybět na žádné škole. Flexibilita použití, nevázanost na jediný prostor, jednoduchá obsluha a vysoký didaktický přínos při přijatelné ceně jsou dosaženými cíly vývoje a výroby tohoto užitečného pomocníka v jazykové výuce a současně nejpádnějšími argumenty při rozhodování o jeho pořízení.

Portlab P 216 je dvouprogramová laboratoř podporující efektivitu jazykového vzdělávání na různých typech škol. Představuje levnou alternativu k velkým vyučovacím laboratořím.

Jejími specifickými přednostmi jsou zejména:

 • přenositelnost
 • nevyžaduje trvale zabudované rozvody
 • nulové nebo mininální náklady na instalaci
 • prostorová nenáročnost
 • možnost použití ve funkci hlasitého magnetofonu
 • nízká cena
 • nevyžaduje speciální nábytek

V případě potřeby může být učebna vytvořena jako pevně instalována. V takovém případě se nabízí řada možností doplnění minilaboratoře další výbavou, např. multimediálním PC učitele, testovacím zařízením Gemma, videorekordérem, videodistributorem, televizním přijímačem, CD přehrávačem apod.

Sestava učebny vznikne jednoduchým propojením ovládací jednotky učitele s žákovskými jednotkami pomocí kabelů s konektory, které jsou součástí dodávky. Zařízení se umísťuje na stávající školní nábytek. V laboratoři může pracovat až 16 žáků. Jednoduchost a rychlost spojení a rozpojení sestavy učebny předurčují použití této laboratoře zejména v základních a soukromých školách, školách v přírodě, jako doplnění počítačových učeben,  jazykových kurzech a všude tam, kde se jedná o menší počet žáků. Žákovské jednotky s kabely a sluchátkovými soupravami se vejdou do jednoho praktického přenosného obalu.

 

Pracoviště učitele

Pracoviště učitele tvoří malá přenosná ovládací jednotka učitele, zpravidla volně položená na jeho pracovním stole. Ovládací jednotka je vybavena kompletní elektronikou včetně zdrojů, vestavěným kazetovým magnetofonem (s počítadlem), zabudovaným reproduktorem a sluchátkovou soupravou s mikrofonem. K jednotce je možno připojit externí reproduktorovou soustavu s impedancí min. 4 Ohmy a externí zdroje programu (magnetofon, radiopřijímač, zvuk z TV, videorekordéru apod.). Minilaboratoř PORTLAB je určena pro práci v režimu AA (Audio-Active) tzn., že každý žák slyší ve svých sluchátkách vlastní mluvený projev a program odesílaný z jednotky učitele.

 

Funkční možnosti učitele

 • Práce s jedním programem, žáci  1 - 16.
 • Souběžná práce se dvěma programy ve dvou pevně stanovených skupinách;  1. skupina : žáci č. 1 - 8,  2. skupina : žáci č. 9 - 16.
 • Připojení dvou základních (mikrofon učitele, vestavěný magnetofon) a jednoho externího (magnetofon, radiopřijímač, zvuk z TV, videorekordéru apod.) zdroje programu. Připojení více externích zdrojů lze provést předřazením přepínací jednotky.
 • Rozdělení žáků do pevných konverzačních dvojic (párování) v každé programové skupině zvlášť.
 • V 1. skupině jsou páry 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, ve 2. skupině jsou páry 9-10, 11-12, 13-14, 15-16.
 • Souběžná práce dvou skupin. Jedna skupina může pracovat s vysílaným programem, druhá skupina může konverzovat v párech.
 • Diskrétní odposlech libovolného žáka nebo páru. tKonverzace s libovolným žákem  nebo konverzačním párem (po dobu konverzace je distribuce programu přerušena).
 • Přímý poslech programu vysílaného pro 2. skupinu při funkci MONITOR a jeho hlasitá reprodukce (odposlech žáků je odpojen).
 • Záznam odpovědí žáků případně celé výuky na vestavěný magnetofon

Pracoviště žáka

Každý žák je vybaven sluchátkovou soupravou s mikrofonem, připojenou konektorem do poslechové jednotky společné pro 4 (alternativně pro 2) spolužáky. Poslechová jednotka bývá volně položena nebo upevněna na lavici mezi mezi žáky a dovoluje samostatnou úpravu hlasitosti programu přijímaného do každé sluchátkové soupravy pomocí potenciometrů.

 

Funkční možnosti žáka

 • kovsk zesilova smallPráce s učebními programy vysílanými učitelem.
 • Nácvik výslovnosti pomocí autoposlechu.
 • Konverzace žáků v párech nebo s učitelem.

 

Kvalita

Na vývoj, výrobu i poprodejní servis všech výrobků firmy je plně aplikován mezinárodní standard ČSN EN ISO 9001:2009.

 

Servis

Záruční a pozáruční servis zajišťujeme vlastními pracovníky nebo prostřednictvím naší smluvní servisní sítě. 

Aktualizováno Čtvrtek, 21 Červenec 2011 13:00