OZN 102-UP VM

  30 W / 12 V / grafick√Ĺ displej / LED 3 mm / intern√≠SMT technologie

  • vykl√°pńõc√≠ mechanismus vhodn√Ĺ pro skryt√© mont√°Ňĺe
  • motorick√Ĺ pohon 2,6 W / 12 V, nulov√° spotŇôeba v klidov√©m stavu
  • rozmńõry displeje (Ň° x v x h):
    •     442 x 50 x 205 mm (sklopen√Ĺ)
    •     442 x 195 x 205 mm (vyklopen√Ĺ)

 

5011030-ozn 100-up 556-i-vm

 

 

 

 

 

 

 

OLED ovládací panel

ovl√°dac√≠ panel LED displeje programovateln√Ĺ pomoc√≠ PC pŇôipojen√≠m na USB port

- aŇĺ 200 kombinac√≠ textu
- dvouŇô√°dkov√Ĺ OLED displej zobrazuje aktu√°ln√≠ n√°pis a n√°slednńõ volen√Ĺ n√°pis
- text na LED displej lze naprogramovat ve verzi: statick√Ĺ, stŇô√≠daj√≠c√≠ se nebo bńõŇĺ√≠c√≠
- zŇôeteln√© zobrazen√≠ textŇĮ i za zhorŇ°en√Ĺch svńõteln√Ĺch podm√≠nek
- snadn√© ovl√°d√°n√≠ pomoc√≠ jednoho kombinovan√©ho otońćn√©ho pŇôep√≠nańće s tlańć√≠tkem
- rozmńõry ovl√°dac√≠ho panelu (Ň° x v x h):
    104 x 72 x 26 mm

Programovací USB kabel

- k naprogramov√°n√≠ textŇĮ do OLED ovl√°dac√≠ho panelu
- slouŇĺ√≠ k propojen√≠ ovl√°dac√≠ jednotky s pońć√≠tańćem
  pro snadn√© z√°kaznick√© naprogramov√°n√≠ jednotliv√Ĺch textŇĮ.
- souńć√°st√≠ je CD disk s uŇĺivatelsk√Ĺm programem a ovladańći

 oled displej-nov

 

 

 

 

 

 

Alfanumerick√Ĺ panel

- alfanumerick√Ĺ panel k ovl√°d√°n√≠ OZN 102 UP pomoc√≠ zaŇô√≠zen√≠ INTERFACE

INTERFACE

- zaŇô√≠zen√≠ ovl√°daj√≠c√≠ displeje:
   Interface P/UP (m√≠nusov√Ĺ) - ovl√°dan√© uzemŇąov√°n√≠m Ňô√≠d√≠c√≠ch vodińćŇĮ
   Interface P/UP (plus) - ovl√°dan√© pŇôipojov√°n√≠m Ňô√≠d√≠c√≠ch vodińćŇĮ k +12V
- volba 16 n√°pisŇĮ pomoc√≠ logick√Ĺch √ļrovn√≠ch na vstupech
- lze pŇôipojit k alfanumerick√©mu LED ovl√°dac√≠mu panelu
- umoŇĺŇąuje volbu zobrazovan√Ĺch zpr√°v na LED displej√≠ch prostŇôednictv√≠m ńćtyŇô adresov√Ĺch vodińćŇĮ
- kombinac√≠ stejnosmńõrn√Ĺch √ļrovn√≠ na tńõchto vodińć√≠ch lze zobrazit jednu z celkem 16 textov√Ĺch nebo grafick√Ĺch zpr√°v.

 alfanumerick LED displej small

 

Aktualizov√°no √öter√Ĺ, 25 Kvńõten 2021 08:10