SANAKO Study 1200

Dokonalé softwarové řešení pro výuku jazyků s intuitivním ovládáním a hypertextovou nápovědou pro vedení lektora.

Komplexní management třídy ve spojení s plnohodnou jazykovou učebnou.

 

sanako-study-main-image

Učebna Study 1200 Vám umožní:

 • sanako study 1200Optimalizovaný bezdrátový výkon
 • Zaujmout a podnítit studenty ke studiu jazyků
 • Snadno rozvinout lekce pomocí předdefinovaných činností
 • Individualizovat výuku
 • Monitorovat a nahrávat konverzaci studentů, jejich pokroky
 • Zlepšit i  ty nejtěžší prvky výuky jako je výslovnost a intonace pomocí imitace vzorového mluvčího a široké škály diskusních aktivit
 • Vlastní zpětné sebehodnocení pomocí nahrávek hlasu a cvičení studentů
 • Stálou kontrolu výuky díky možnosti centrálního blokování internetu a dálkového ovládání aplikací
 • Zadávat a sbírat domácí úlohy
 • Snadno na počítače studentů distribuovat a stahovat zpět testy a úlohy
 • Používat široký výběr multimediálních zdrojů
 • Snadný převod stávajících učebních materiálů do formátu mp3 či tvorbu nových materiálů za chodu
 • Spolupráci se studenty pomocí interaktivní plochy "bílá tabule" a nástroje "zvýrazňovací pero"

 

Funkce Study 1200:

 

Porozumění poslechu

Studenti poslouchají zvolený programový zdroj a lektor může zadat různé úkoly spojené s porozuměním poslechu, klást otázky apod. Lektor také může nechat jednotlivé studenty pracovat s programovým zdrojem individuálně svým vlastním tempem, nebo zamknout jejich přehrávače.

Diskuze

Studenti si procvičují konverzační schopnosti a učí se prezentovat nápady a názory ve skupině.

Kromě párové a a hromadné diskuze lze použít funkci "kulatý stůl" - možnost nastavit menší skupiny studentů s určeným předsedou, který vede diskuzi. Lektor může vytvářet skupiny manuálně, nebo nechat systém vytvořit skupiny buď dle čísla studenta, nebo náhodně. Lektor může kdykoli naslouchat konverzaci ve skupině, nebo se do ní zapojit. Členové skupiny jsou zobrazeni v okně třídy.

Imitace modelu

Studenti poslouchají a opakují audio programové stopy k procvičení rytmu a intonace cizího jazyka, jejich hlas je nahráván na studentskou stopu. Je možné použít předpřipravené nahrávky s pauzami, nebo manuálně pauzy během přehrávání nastavit.

Cvičení četby

Studenti čtou text, jejich hlas je nahráván na programovou stopu, cvičení mohou opakovat a zdokonalovat svou intonaci, rytmiku a výslovnost. Před začátkem aktivity může lektor studentům text pro čtení snadno automaticky rozkopírovat na počítače integrovaným systémem distribuce souborů. 

Vkládání hlasu

Do zdrojového materiálu lze automaticky vložit pauzy, může být použit jakýkoliv zvukový soubor. Tato unikátní funkce umožňuje vytvořit cvičení během přehrávání a poskytnout ústní zpětnou vazbu z nahrávek studentů po cvičení.

Testování slovní zásoby

Study 1200 umožňuje snadno vytvářet rychlé testy slovní zásoby. Jediné, co je zapotřebí - mít seznam položek slovní zásoby, a Study 1200 se postará o zbytek.

Titulkování

Titulky fungující jako spojovací článek mluveného a psaného slova vytváří možnosti pro různá překladatelská cvičení. S možností titulkových souborů studenti získávají další cenné jazykové zkušenosti při práci s multimediálními soubory.

Individualizace učení

Study 1200 má až šest relací. Studentům lze zadat různé aktivity a použitím různých metod pro každou relaci individualizovat výuku. Pokročilejší studenti mohou být uvedeni do relace samostudia zatímco se učitel zaměří na studenty, kteří potřebují při výuce větší podporu. V režimu "Self-Access" pracuje každý student nezávisle na všech ostatních studentech. 

Ovládání PC studentů

Study 1200 vám dává kontrolu nad studentskými počítači. Můžete začernit obrazovky a / nebo uzamknout myši a klávesnice pro dosažení maximální pozornosti studentů. Lze také zablokovat používání internetu či jiných aplikací a tím pomoci studentům soustředit se na daný úkol.

Monitorování studentů

Monitoring studentů umožňuje učitelům poslouchat práci vybraných studentů a zobrazit jejich obrazovky. Na obrazovce učitele lze sledovat aktivitu více studentů a v reálném čase vidět, jak pokročili v plnění úkolu. Obrazovky studentů mohou být viděny současně jako miniatury.

Přenos obrazu se zvukem a nástroj "zvýrazňovací pero"

Study 1200 umožňuje sdílet obsah obrazovky učitele a mluvit se studenty zároveň, např. zobrazení videa z internetu. Obraz a zvuk lze převést na jednoho studenta nebo celou třídu. Je také možno označit vybrané položky na obrazovce nástrojem "zvýrazňovací pero", aby se studenti soustředili na to podstatné. 

Nástroj "ripování"

Study 1200 umí převést vaše stávající učební materiály do formátu mp3. Můžete převést zvuk z CD, internetu nebo přídavného zdroje.

Lekce zdarma

Instalace Study 1200 obsahuje zdarma 5 lekcí angličtiny: Letiště, Vzdělání, Počítače, Zvířata, Fonetika. Tato cvičení lze začlenit do studia a použít také pro demonstraci funkcí SANAKO.

Doporučené příslušenství

Headphones SLH-07Sluchátka Sanako SLH-07 doplňují proslulou kvalitu zvuku všech produktů SANAKO. Jsou speciálně navržena pro náročné vzdělávací prostředí. Vyměnitelné polstrování a odnímatelný kabel na sluchátkové soupravě SANAKO umožňují ještě více prodloužit její životnost.

Přídavné moduly

Se zkušebním modulem můžete snadno vytvořit pro studenty různé testy. Můžete použít audio, video, obrázky a text v otázkách, a přizpůsobit klasifikační stupnice vašim potřebám.

 

Aktivity:

 

Systém má přednastavené výukové aktivity, které mohou být použity při základní výuce jakéhokoli předmětu. Lektor může začít, dočasně přerušit nebo zastavit aktivitu a má nad ní plnou kontrolu.
Systém obsahuje následující předdefinované aktivity:

 

Self-Access

Student používá pracovní stanici samostatně, lektor však stále může se studentem komunikovat či ovládat jeho počítač.

Tutoring

Obrazovka a hlas lektora nebo zvoleného studenta jsou přenášeny k ostatním ve skupině. Umožňuje tím lektorovi nebo modelovému studentovi instruovat/vést ostatní použitím jakékoli aplikace na svém počítači.

Web browsing

Na počítačích studentů jsou spuštěny webové prohlížeče Internet Explorer. Lektor může definovat povolené nebo zakázané stránky nebo přimět prohlížeče studentů následovat navigaci prohlížeče lektora se zamezením samostatného brouzdání studentů po internetu.

Porozumění poslechu 

Studenti poslouchají zvolený programový zdroj a lektor může, např. zadat různá cvičení týkající se audio materiálu a vybrat studenty pro zodpovězení otázek. Lektor také může nechat studenty pracovat s programovým zdrojem samostatně nebo zamknout jejich přehrávače.

Diskuze 

Studenti si procvičují konverzační schopnosti a učí se vyjádřit nápady a názory ve skupině. Její velikost může být nastavena od 2 do všech přítomných studentů. Lektor může vytvářet skupiny manuálně, nebo nechat systém vytvořit skupiny buď dle čísla studenta, nebo náhodně. Lektor může kdykoli naslouchat konverzaci ve skupině, nebo se do ní zapojit. Členové skupiny jsou zobrazeni v okně třídy.

Imitace modelu

Studenti poslouchají a opakují audio programové stopy k procvičení rytmu a intonace cizího jazyka, jejich hlas je nahráván na studentskou stopu. Je možné použít předpřipravené nahrávky s pauzami, nebo manuálně pauzy během přehrávání nastavit.

Čtecí cvičení

Studenti čtou text, jejich hlas je nahráván na programovou stopu, cvičení mohou opakovat a tak zdokonalovat svůj mluvený projev. Před začátkem aktivity může lektor studentům text pro čtení snadno automaticky rozkopírovat na počítače integrovaným systémem distribuce souborů.

Kulatý stůl 

Kulatý stůl umožňuje lektorovi vytvořit malé skupinky studentů se jmenovaným předsedajícím, který vede diskuzi a dává slovo řečníkům. Nabízí lektorovi možnost simulace prostředí jednání pro zlepšení komunikačních a prezentačních dovedností. Předsedající může být jmenován manuálně nebo automaticky systémem. Studentská aplikace zobrazí seznam účastníků diskuze, předsedajícího, student může kliknutí požádat předsedajícího o slovo. Lektor může poslouchat kteroukoli z diskutujících skupin a také se diskuze účastnit.

 

Komunikace:

 

Audio komunikace

Lektor může hovořit k celé třídě, skupině studentů nebo jednomu studentovi. Student může hovořit s ostatními studenty ve skupině a volat lektora pokud potřebuje asistenci. Studentské volání lektora je graficky zobrazeno.

Zprávy

Lektor může zaslat zprávu jednomu studentovi, skupině nebo všem studentům a studenti mohou odeslat zprávu lektorovi.

Chat

Snadná komunikace mezi lektorem a studenty. Chat je možné provést v rámci skupiny, lektor může sledovat chaty všech skupin současně a odpovídat na ně. Chat může být vytištěn, uložen, vymazán.

 

 pdfProspekt ke stažení                

 

Aktualizováno Pátek, 29 Květen 2015 08:24