Svńõteln√© soupravy Magnum

 

 

 

 

img 7591 urv

VNT 012LU-BbbwbbwbbB-AL 1089/60

VLASTNOSTI
 • ECE-65 homologace pro 2 √ļrovnńõ sv√≠tivosti (provoz DEN / NOC)
 • vhodn√° pro automobily vŇ°ech rychlostn√≠ch kategori√≠
 • dlouh√° Ňĺivotnost svńõteln√Ĺch modulŇĮ
 • n√≠zk√Ĺ aerodynamick√Ĺ odpor
 • skvńõl√Ĺ pomńõr cena / svńõteln√Ĺ v√Ĺkon
 • mont√°Ňĺ na univerz√°ln√≠ nebo speci√°ln√≠ drŇĺ√°ky
 
 • voliteln√° kombinace vnitŇôn√≠ch doplŇąkov√Ĺch modulŇĮ
 • nekoroduj√≠c√≠ eloxovan√° hlin√≠kov√° z√°kladna s vysokou pevnost√≠
 • r√°zuvzdorn√© polykarbon√°tov√© kryty stabilizovan√© proti UV z√°Ňôen√≠
 • unik√°tn√≠ modul√°rn√≠ design umoŇĺŇąuje variabilitu proveden√≠
 • snadn√° instalace a √ļdrŇĺba - rampa vyvinuta s vysok√Ĺmi n√°roky na pouŇĺit√© materi√°ly, odoln√© povńõtrnostn√≠m vlivŇĮm
 • homologovan√© ŇôeŇ°en√≠ napŇô. pro pracovn√≠ vozidla z√°chrann√Ĺch sloŇĺek - modr√° nebo ńćerveno/modr√° pro pŇôednost v j√≠zdńõ, oranŇĺov√° pro pŇôek√°Ňĺku ve vozovce

ROZMńöRY

 • v√ĹŇ°ka 58 mm
 • hloubka 312 mm
 • Ň°√≠Ňôky 584, 743, 902, 1060, 1219, 1378, 1537, 1695, 1854 mm

HOMOLOGACE

 • EHK 65 a EHK 10

Základní konfigurace soupravy

 • rohov√© moduly sestaven√© do tvaru V - LED diody
 • barevn√© nebo ńćir√© kryty 

MoŇĺnosti vybaven√≠

 • doplŇąkov√° pŇô√≠m√° v√ĹstraŇĺn√° LED sv√≠tidla - 3LED nebo 6LED
 • bońćn√≠ pracovn√≠ sv√≠tidla
 • vestavn√Ĺ  SES modul - synchronizace extern√≠ch sv√≠tilen
 • pŇô√≠m√° b√≠l√° pracovn√≠ LED sv√≠tidla
 • LED smńõrov√° alej ve stŇôedn√≠ ńć√°sti
 • moŇĺnost dvojbarevn√©ho proveden√≠ pŇô√≠m√Ĺch modulŇĮ (v√Ĺstraha / alej / pracovn√≠ sv√≠tidlo)
 • modul automatick√©ho stm√≠v√°n√≠

magnum-cerveno-modra

 

 magnum-modr

 Ekonomick√° varianta

 

 Konfigurace soupravy

 • rohov√© moduly sestaven√© do tvaru V - LED diody
 • jedna √ļroveŇą sv√≠tivosti
 • barevn√© nebo ńćir√© kryty
 • bez dalŇ°√≠ho vybaven√≠

Ekonomick√° varianta

 Rozmńõry

 • v√ĹŇ°ka 58 mm, hloubka 312 mm
 • Ň°√≠Ňôky: 584, 743, 902, 1060, 1219, 1378, 1537, 1695, 1854 mm

Homologace

 • EHK 65 a EHK 10

 

 vnt 024lu mg-aa

 

 

 

 

 

Ekonomick√° varianta
Aktualizov√°no StŇôeda, 15 Prosinec 2021 15:08